Tag Archives: bituin

Liwanag sa Dilim

14 Jan

Ang mga bituin sa langit, unti-unti akong nilalamon ng kanyang kahiwagaan

Nakamamangha ang kinang na dulot ng kanyang kamatayan

Ang mga bituin na napapalibutan ng kadiliman, ng kanyang hangganan

Sa kanyang katapusan, minulat ka sa mga pangarap na mahirap simulan

Ngunit masarap isipin, pag-laruan, palaguin at pilit na gustong abutin

Hindi madali sa ilalim ng bituin, kung saan ang maliit na dumi ang laging napapansin

Hindi madali kung ang bawat pausbong na liwanag na binuhay ng pangarap, kikitisin ng taong nilamon ng dilim

Hindi madali na makita ang kinang ng pumanaw ng bituin kung nakapiring kang titingin

Hindi madali magpakawala, kalimutan ang mga humahadlang, ng mga boses na pumipigil para makita ang liwanag na meron sa gabing madilim

Mahirap maniwala kung sarado ang paniniwala na sa kawalan, may kinang pa ding masisilip, may pag-asa kahit katiting

Mahirap pero pipiliin pa ding magpasakop sa silaw ng mga bituin.