Tag Archives: actions

Hindi Na Muli

8 Jul

Sinabi ko noon,

“Hindi na muli.”

Sinabi ko noon,

na puno ng hapdi.

Sinabi ko noon–

iyon, nang puro hukbi.

Hindi ba muling pipili

ng taong ako’y ikukubli.

Hindi na muling isasantabi

mga pangarap at minimithi.

Hindi na muling magpapaapi

sa taong makasarili.

Kaya sabihin mo sa akin ngayon,

paano ako lilingon–

sa mapait na kahapon na puno ng mga alaalang pilit binabaon?

Kaya sabihin mo sa akin ngayon,

paano mo ako mapapaayon

na balikan natin ang kahapon?

Advertisements

No man is an island

9 Jun

Why keep silent? If you do care, talk! Or do something. Just make a move! Make yourself FELT. Because people NEED that. People want to feel something–with any kind of response or approach. We craved to be touched, listened to, CARED. No man is an island. No exceptions.

20130610-001043.jpg

20130610-001113.jpg