Liwanag sa Dilim

14 Jan

Ang mga bituin sa langit, unti-unti akong nilalamon ng kanyang kahiwagaan

Nakamamangha ang kinang na dulot ng kanyang kamatayan

Ang mga bituin na napapalibutan ng kadiliman, ng kanyang hangganan

Sa kanyang katapusan, minulat ka sa mga pangarap na mahirap simulan

Ngunit masarap isipin, pag-laruan, palaguin at pilit na gustong abutin

Hindi madali sa ilalim ng bituin, kung saan ang maliit na dumi ang laging napapansin

Hindi madali kung ang bawat pausbong na liwanag na binuhay ng pangarap, kikitisin ng taong nilamon ng dilim

Hindi madali na makita ang kinang ng pumanaw ng bituin kung nakapiring kang titingin

Hindi madali magpakawala, kalimutan ang mga humahadlang, ng mga boses na pumipigil para makita ang liwanag na meron sa gabing madilim

Mahirap maniwala kung sarado ang paniniwala na sa kawalan, may kinang pa ding masisilip, may pag-asa kahit katiting

Mahirap pero pipiliin pa ding magpasakop sa silaw ng mga bituin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: