Archive | January, 2019

Liwanag sa Dilim

14 Jan

Ang mga bituin sa langit, unti-unti akong nilalamon ng kanyang kahiwagaan

Nakamamangha ang kinang na dulot ng kanyang kamatayan

Ang mga bituin na napapalibutan ng kadiliman, ng kanyang hangganan

Sa kanyang katapusan, minulat ka sa mga pangarap na mahirap simulan

Ngunit masarap isipin, pag-laruan, palaguin at pilit na gustong abutin

Hindi madali sa ilalim ng bituin, kung saan ang maliit na dumi ang laging napapansin

Hindi madali kung ang bawat pausbong na liwanag na binuhay ng pangarap, kikitisin ng taong nilamon ng dilim

Hindi madali na makita ang kinang ng pumanaw ng bituin kung nakapiring kang titingin

Hindi madali magpakawala, kalimutan ang mga humahadlang, ng mga boses na pumipigil para makita ang liwanag na meron sa gabing madilim

Mahirap maniwala kung sarado ang paniniwala na sa kawalan, may kinang pa ding masisilip, may pag-asa kahit katiting

Mahirap pero pipiliin pa ding magpasakop sa silaw ng mga bituin.

Advertisements

Life at 20s

13 Jan

Life at 20s is like a clock that stops ticking

It’s hoping you get the time to figure things out before it takes over

It’s dreaming that you stay younger but wiser

It’s believing it’s okay to wander, that you’ve got time to wonder

It’s learning you are not as capable as others

It’s doubting the goals you set to reach your dreams

Its promising the world they’d look for you on a google search (because, why not?)

It’s contradicting yourself because you second-guess

It’s exploring the world and comparing them to the books and lectures you have been told

It’s procrastinating while your mind plan a future

It’s a life you never want to end because it gives you hope

that mistakes may still be forgiven

that excuses might still be accepted

that you are still someone who can afford to fail and still be accepted

where the world is still lenient

And yet, the clock is never still…

It will be recharged and the hands will continue to move

Even then, time knows no bound

20s will be 30s, and so on…

Life goes on.