Balang araw

25 Nov

Ikaw na nagmamahal sa gilid
Naghihintay na madinig
Umaasang balang araw ika’y di na dedmahin
Na isang araw ika’y sagutin na din

Ikaw na tahimik na umiibig
Pahanon na kayang ika’y tumagilid?
Paraanin ang iyong ibig
O piliing manatili pa din sa kanyang gilid?

Ikaw na walang patid sa pag-ibig
Darating din ang araw, ika’y mamahalin
Ng taong ika’y haharapin
Ng taong ika’y pipiliin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: