Patid. Patid.

13 Oct

Lumulusot-lusot lusot sa butas ng karayom.
-yom, yung tipong sa sikip-sikip parang magigiit-giit .
Liit at sikip-sikip ng daang di matuwid-tuwid.
Parang pawid sa bukid, di makatawid-tawid.
Tawid na sana para makapagpahatid – hatid ng pag-ibig na walang-patid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: