Archive | October, 2014

Patid. Patid.

13 Oct

Lumulusot-lusot lusot sa butas ng karayom.
-yom, yung tipong sa sikip-sikip parang magigiit-giit .
Liit at sikip-sikip ng daang di matuwid-tuwid.
Parang pawid sa bukid, di makatawid-tawid.
Tawid na sana para makapagpahatid – hatid ng pag-ibig na walang-patid.

Advertisements